Skip to content
Arkiv med innlegg skrevet av

Løpsgruppa starter

med fellestreninger igjen torsdag den 16. april, oppmøte utenfor Fjellhallen kl 18.30. Gruppevis trening med 2 m mellom hver utøver og minst 10 m mellom gruppene.

Nybrottkarusellen

som var planlagt med 1. løpet den 20. mai og 2. løpet den 10. juni må utsettes på grunn av arrangementsforbud fram til 15. juni. Det er blitt godkjent nye datoer for disse 2 løpene den 1. juli og 22. juli, se terminlista som ligger under “Løp i Norge” på Friidrett.no. Når vi har fått […]

AVLYSING AV

stevner p.g.a. koronasituasjonen. I tillegg til Friidrettens Dag så vi avlyse Vårspretten og BDO-lekene. Stjørdalsstafetten som SFIK er medarrangør i må også avlyses. Tinestafetten er avlyst av NFIF. Nybottkarusellen 1. og 2. løpet er utsatt til henholdsvis 1. og 22. juli, og vi håper det vil bli mulig å arrangere de 2 løpene da, samt […]

Friidrettens Dag

som ble utsatt fra 13. mars til 17. april må dessverre avlyses i år på grunn av koronasituasjonen. Vi satser på Friidrettens Dag den 12. mars 2021. Vi må bare beklage avlysningen av årets arrangement.

ÅRSMØTET

som var planlagt den 25. mars må utsettes p.g.a. koronaviruset. Onsdag 29. april er ny dato for årsmøtet, i Fjellhallen kl. 19. Saksliste og årsberetning finner du her Saksliste til årsmøte 2020 Årsberetning-2019 fra leder

FRIIDRETTENS DAG

den 13. mars er utsatt til fredag den 17. april med håp om at forholdene ligger til rette for at dette populære arrangementet kan gjennomføres da.

NYE KLUBBKLÆR

vises i Fjellhallen (på tribunen) fredag den 6. mars . I et samarbeid mellom Craft, Interport og Stjørdal FIK er det blitt avtalt at vi går over fra spesialproduserte klubbklær (kostbare) til standardprodukter. Standardproduktene er rimeligere, og det er kortere leveringstid på disse. Til dere som er nye i klubben så har dere anledning til […]

FRIIDRETTENS DAG

for barn 6 – 12 år arrangeres i Fjellhallen fredag den 13. mars med start kl. 18.00 og påmelding fra kl. 17.30 – 18.30. Gratis start og premie til alle. Intersport støtter arrangementet. Se info her Friidrettens Dag, oppslag

ÅRSMØTET

for SFIK avholdes i Fjellhallen (kantina) onsdag den 25. mars kl. 19.00. Vanlige årsmøtesaker og eventuelle forslag blir behandlet. Saksliste og årsberetning vil bli lagt inn på denne sida ca. 1 uke før årsmøtet, eller kan fås ved henvedendelse til Katarina. Eventuelle forslag må leveres styret seinest 10. mars.

Medlemskontingenter og treningsavgifter

for 2020 er uendret. Medlemskontingenten for enkeltmedlemmer er kr. 250, og for familie kr. 450. Treningsavgiftene er kr. 500, 900 og 1100 pr. år. I vedlagte infoskriv er det gitt mer opplysninger om dette http://www.sfik.no/?attachment_id=3730