5. desember 2023

Styret

som ble valgt på årsmøtet i 2023 har følgende sammensetning, se vedlagte dokument her Styret 2023

BARNE-OL

for barn til og med 10 år blir arrangert på Øverlands Minde den 8. august, se innbydelsen her Innbydelse 2023 . I dagene etterpå arrangere …

MINI OLAV

Mini-Olav for barn til og med 12 år arrang3eres lørdag 1. juli. Det blir påmelding ved stevnehuset på Øverlands Minde fra kl. 10.30. Ingen startkontingent. …