Skip to content

Vårspretten, 2. løpet

var planlagt den 9. juni, men etter anbefaling fra kommuneoverlegen så har vi utsatt det til onsdag den 16. juni. Stevnet blir på kunstgressbanen med start kl. 18.00, se vedlagte tidsskjema her. Tidsskjema 16.6.21 Det blir avkryssing i sekretariatet ved inngangsporten til kunstgresbanen fra kl. 17. Se heatoppsettet her Heatoppsett 16.6.21

NYBROTTKARUSELLEN

var planlagt med 1. løpet den 16. juni. På grunn av at de fleste deltakerne i Nybrottkarusellen er 20 år og eldre, og mange fra andre kommuner, er det for tida ikke tillatt å ta med disse deltakerne. Det er derfor besluttet å utsette det 1. løpet til lørdag 23. oktober. 2. løpet den 18. august, 3. løpet den 8. september og 4. løpet den 6. oktober håper vi at vi at kan arrangere med alle aktuelle deltakere, se korrigert innbydelse her Innbydelse 2021

Vårspretten 26. mai

starter kl. 18.00 med start og mål i Sandskogen. Henting av startnummer i sekretariatsteltet utenfor svømmehallen. Her finner du tidsskjema Tidsskjema 26.5.21 Arrangementet ble vellykket i fint vær i Sandskogen. Hinderløypa ble populær, og den korte og den lange løypa i skogen ble løpt av 54 ivrige deltakere. 15 av de påmeldte møtte ikke til start, de fleste p.g.a. karantene. Men de fleste stiller opp i 2. løpet den 9. juni. Her er Heatoppsett med resultater Heatoppsedtt 26.5.21

http://www.sfik.no/?attachment_id=4130

Vårspretten 26. mai og 9. juni

Vårspretten er et løpstilbud til barn opptil 12 år som de siste åra er blitt arrangert inne på Øverlands Minde med 2 løpsdager. Siden Øverlands Minde er under ombygging og rehabilitering har vi flyttet arrangementet til Sandskogen den 1. løpsdagen som er 26. mai, og det 2. løpet den 9. juni har vi flyttet til kunstgressbanen.

I fjor måtte vi dessverre avlyse dette arrangementet, men i år så blir det tillatt med visse begrensninger i forhold til smittevernsreglene. Vi har målt opp ei løype på 130 m for barn under 7 år, og ei løype på 345 m for barn 7-12 år i Sandskogen, og så rigger vi til et aktivitetsområdet for barna i nærheten av start og målområdet.

Dette arrangementet støttes av Tore Ligaard AS og Gjensidige Stjørdal, og sammen med en startkontingent på 100 kroner pr. deltaker, så gir det oss anledning til å dele ut startnummer og en statuett til alle deltakerne. Premien deles ut i forbindelse med 2. løpet den 9. juni, og da blir det også en barnequizkonkurranse med uttrekkspremier.

På grunn av smittevernsreglene så må vi begrense antallet deltakere til 100, og da blir det plass til en medfølger/forelder til hvert barn.

Det er kommet en del påmeldinger, men vi har fortsatt plass til noen flere. Påmelding kan sendes til  olaf.lydvo@gmail.com innen den 22. mai, se mer i vedlagte innbydelse Innbydelse 2021

Stjørdalsstafetten

ble i år arrangert på Midtkiløra stadion. 31 lag var påmeldt og gjennomførte stafetten. Været var bra, men en litt sterk vind var litt sjenerende, men stadionområdet var pyntet med flagg, bannere og beachflagg, så stemningen blant deltakerene var god. Tidsskjemaet ble overholdt. Her finner du resultatene Stjørdalsstafetten_2021 resultatliste

Stevneoversikter

for 2021. Her kommer stevnoversikt for stevner i Stjørdalsområdet Stevnedatoer 2021 . Og her kommer oversikt og info om Friidrettskarusellstevnene Friidrettskarusellstevner 2021. Og her finner du kretsen si terminliste med dommeroppsett terminliste-2021-med-dommeroppsett-korrigert-2

Årsmøtet

som var planlagt den 5. mai er utsatt. Ny dato kommer snart.

Årsmøte

vil bli avholdt den 5. mai 2021 kl. 18.00. Dersom vi kan ha et fysisk møte vil vi komme med info om møtelokale seinere. Alternativt blir det et digitalt møte. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styreleder seinest 2 uker før årsmøtet. Saksliste med årsberetninger m.v., samt møtested eller digitalt møte, blir lagt inn her seinest 1 uke før årsmøtet.

Vårspretten 2021, nye datoer,

er et barneløp for barn til og med 12 år som vi før om åra har arrangert på Øverlands Minde. Siden friidrettsstadionet er stengt p.g.a. anleggsarbeid med utviding til 8 baner, har vi planlagt det 1. løpet i Sandskogen og det 2. løpet på kunstgressbanen, se vedlagte innbydelse som du finner her nnbydelse 2021

Påmelding sendes til olaf.lydvo@gmail.com med navn, fødselsår og klubb på deltaker, samt navn på voksenperson. Regner med at vi ta i mot påmelding for 100 barn + en voksenperson pr. barn

Påmeldingsfristen er den 22. mai. Vi tar ikke i mot påmeldinger løpsdagen slik vi har gjort før. Og påmeldingen gjelder for begge løpene.

Stevnedatoer

for friidrettsstevner i Stjørdalsområdet finner du her Stevnedatoer 2021 . Det blir ingen stevner på Øverlands Minde før den 1,9. siden banen ikke blir ferdigstilt før den datoen. Noen stevner er derfor flyttet til nye arenaer, og noen er flyttet til ny dato i september.