Skip to content

Vårspretten startet

med 1. løpet den 24. april i stråløende vær. Det ble påmeldt 108 barn, og 104 av deltok, de minste under 7 år løp 80 m, og de fra 7 år og over løp 280 m. Reltatliste fra 1. løpet finner du her Resultatliste 24.4.19 Neste løpet går den 8. mai med premieutdeling og barnequizkonkurranse. Her er resultatliste fra 2. løpet Resultatliste 2. løp 2019

FRIIDRETTSSTEVNER

i Stjørdalsområdet i 2019. Som vanlig mange stevner og gode tilbud til både barn og voksne, se oversikter her http://Friidretttsdatoer 2019

Stjørdalsstafetten

arrangeres den 15. mai for 76. gang. Det er påmeldingsfrist den 11. mai til hage@ebb.no eller tlf. 92421752. Se mer info i innbydelsen her : http://www.sfik.no/wp-content/uploads/2019/03/Stjørdalsstafetten-Innbydelse-2019.doc

http://www.sfik.no/wp-content/uploads/2019/03/Stjørdalsstafetten-Innbydelse-2019.doc

Vårspretten

er et løpstilbud til barn til og med 12 år. 1. løpet går den 24. april, og 2. løpet med premieutdeling går den 8. mai. Det er forhåndspåmeling og anledning til å melde seg på i.f.m. 1. løpet, se mer info i vedlagte innbydelse her h

http://www.sfik.no/wp-content/uploads/2019/03/Innbydelse.doc

ÅRSMØTE

ble avholdt i Fjellhallen den 13. mars. Årsberetninger og regnskap ble godkjent. Det ble foretatt valg, og valgresultatet finner du her
http://www.sfik.no/?attachment_id=3353


Stevner

i Stjørdalsområdet i 2019 er nå ferdigredigert etter noen endringer, se oversikten her http://www.sfik.no/wp-content/uploads/2019/03/Stevnedatoer-i-2019.doc

Terminliste for 2019

for Nord-Trøndelag med dommeroppsett finner du her https://www.friidrett.no/link/d01d1789640743c7b653a07411b6b3f9.aspx

FRIIDRETTENS DAG

arrangeres i Fjellhallen fredag den 15. mars med påmelding fra kl. 17.30-18.30. Øvelsene starter kl. 18.00. Ingen startkontingent. Alle som deltar får en medalje i premie. Barn i alderen 6 – 12 år ønskes velkomne. Innbydelse er distribuert, her finner du den også
http://www.sfik.no/wp-content/uploads/2019/02/Friidrettens-Dag-oppslag.doc

ÅRSMØTET

blir arrangert onsdag 13. mars kl. 19 i kantina i Fjellhallen. Alle medlemmer ønskes velkomne. Alle medlemmer har forslagsrett, medlemmer over 15 år har stemmerett. Eventuelle forslag må leveres til styret seinest 25. februar. Vanlige årsmøtesaker og eventuelle forslag blir behandlet. Saksliste og årsberetning kan ses på klubbens hjemmeside sfik.no seinest 1 uke før årsmøtet.

Saksliste til årsmøte 2019 

Årsberetning-2018

Årsregnskap 2018, nyeste

Budsjett 2019

 

Stjørdalsalliansen

har nå søkt om Hovedmesterskapet i friidrett i 2021/2022. Det er oppnevnt en solid hovedkomite med Katarina Sederholm Hoff som leder. Tildelinga av disse 2 mesterskapene skjer på Friidrettstinget i Bergen den 30.-31. mars d.å. Vi regner med at denne søknaden står sterkt, og at vi kan bli tildelt mesterskapet enten i 2021 eller 2022.