Skip to content

Treninger i

Fjellhallen for barn/ungdom under 20 år blir nå tillatt igjen, men med følgende retningslinjer som er kommet fra kommunen i to forskjellige meldinger:

 • INGEN syke (eller småtufse) møter til trening.
 • Oppmøte ute. Innslipp 10 min før trening, husk sprite hender innenfor døren. Følg oppmerking i gulv og hold avstand. De som skal trene, må komme samlet, og vil bli sluppet inn samlet. Ytterdører er låst.
 • Gå rett til garderobe for skifte, rutinemessig håndvask osv. Rett til tildelt bane/treningsflate. Sørg for å følge gangmønster slik at man ikke møter lag som går av flata.
 • Ingen publikum/ingen på tribune og vrimle arealer!
 •  Munnbind skal brukes i gangareal da det kan være vanskelig å overholde 1m kravet her. Utgangspunktet skal munnbind også benyttes i hallene, men det kan utøves skjønn under aktivitet om munnbindet forhindrer aktiviteten. Lokalt påbud om munnbind: Personer som er fylt 12 år skal bruke munnbind på offentlig bygg.
 • Arrangør/leietaker (den som rommet er booket på) er ansvarlig for at gjeldende smittevernstiltak blir fulgt (nasjonale eller lokale om lokal tilpassing) og har oversikt over deltakere som å kunne hjelpe med eventuell smittesporing.
 • Følg din særforbunds spesifikke avstands og hygieneregler under aktiviteten. Husk at vi for enkelte arealer/utstyr (bla treningsrom) har spesifikke krav.
 • Fullfør pålagte ekstra renholdsrutiner om det benyttes arealer som krever dette.
 • Avslutt trening til riktig tid (inkl renholdet i deres treningstid). Gå til garderobe for håndvask og skifte.
 • Lag og foreningers trenere og ledere som bor i annen kommune kan behøve å reise til trening eller øvelse i Stjørdal, og barn i Stjørdal må få delta i sin aktivitet selv om den foregår på en arena i en annen kommune. Kommunen anser denne typen reiser som nødvendige, for å bidra til barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi minner bare om at de som må følge eller kjøre barna over kommunegrensene utviser ekstra forsiktighet med tanke på smittevern.
 • Ingen arrangement frem tom 31/1-21.

Vi ønsker velkommen til første treninga som blir fredag den 22. januaar fra kl. 17.30, til kl. 19 for 10-12-åringene og til kl. 19.30 for 13 – 19 åringene.

Treningsforbud

er nå vedtatt i perioden fram til 18. januar. Det blir altså ingen treninger i Fjellhallen og heller ikke intervalltreninger før dette forbudet oppheves. Vi håper jo at de strikse smittevernsreglene som nå er vedtatt blir overholdt og at det fører til mindre smitte.

TRIMTUR I REMARKA

Godt nyttår! I dag har Asbjørn og jeg skiftet ut trimboka på Husåsen. Vi skal trekke ut noen heldige vinnere blant de som har skrevet seg inn i løpet av 2020. De vil bli tilsendt gavekort pr. post. Alle som skriver seg inn i trimboka i løpet av 2021 vil bli med i trekninga som vi vil foreta i januar 2022. Vi håper at flest mulig vil benytte seg av mulighetene til ta en gåtur eller joggetur til Husåsen både vinter og sommer. Akkurat i disse dager så må man benytte sko med pigger eller brodd. Men når det kommer snø og skiføre så får man en fin skitur opp dit. Kombinasjonen fysisk aktivitet og vinnersjanser på gavekort anbefales.

Treninger

i Fjellhallen har pågått de siste 5-6 ukene på tirsdager og fredager men bare for utøvere under 20 år. Strikse smittevernsregler har vi innrettet oss etter så godt det har latt seg gjøre, og litt redusert hallflate har vi også hatt p.g.a. takarbeid over tribunen. Men nå er takarbeidet ferdig og vi har hele hallflata inkludert stavkassen og 60 m sprint til disposisjon. Klubben har nå bestilt ei høydematte, samt diverse utstyr som vi kan ha i friidrettslageret, nyttig investering til ca. 60.000. Vi har jo behov for bedre treningsmuligheter i Fjellhallen. Det er sendt brev til kommunen om diverse ønskede tiltak. Siste treninga for 13 + er førstkommende tirsdag, og så starter vi opp med treninger i Fjellhallen og forhåpentligvis også med løpstreninga like etter nyttår. God jul og godt nyttår til alle.

Treninga i Fjellhallen

starter opp igjen fredag den 20. november etter en lokaldugnad på 10 dager for å få kontroll på pandemismitte. Men det er bare for utøvere under 20 år. Voksne må vente med oppstart til 30 november. Dette betyr at løpstreninga ikke kan startes opp før den 30.11. Litt skuffende dette, men vi må respektere de lokale smittevernsreglene.

Blomstersalget

blir gjennomført i år også som vanlig. Viktig inntekspost for klubben, så vi håper at alle medlemmene blir med på denne dugnaden. Det var planlagt å orientere om dette på sesongavslutninga, men den er utsatt. Så derfor vil det bli delt ut brosjyrer og info på treninga. Men p.g.a. nye og strikse smittevernsregler vil vi sende ut dokumenter for blomstersalget pr. epost til våre medlemmer Juleblomst kjøper 2020

Sesongavslutninga, utsatt,

blir søndag den 8. november i Stjørdalshallen fra kl. 18 – 20. Møterommene Elgen og Hjorten er bestilt. Det blir en gjennomgang av sesongen i ord og bilder, utdeling av diverse premier, orientering om arrangement og økonomi, samt en quiz.

På grunn av smittevernsreglene blir sesonavslutninga utsatt til _____?

Innetreninga

Fjellhallen starter opp fredag den 16. oktober k. 17.30. 10 – 12 år trener til kl. 19.00 og 13 år + til kl. 19.30. På grunn av nye og strikse smittevernsregler så er løpstreningene og Fjellhalltreningene avlyst fram til 15.11. Vi håper at vi kan starte opp på nytt fra og med 16.11.

Årsmøte ble arrangert

i kantina i Fjellhallen den 16.9.20. Det var 8 medlemer som hadde møtt opp. Mai Brit Græsli ble valgt inn på et ledig styremedlemsverv, og Gunnar Weiseth som varamedlem, ellers ingen endringer i styret. Se vedlagte protokoll fra årsmøtet her PROTOKOLL ÅRSMØTE 16.9.20

Seriestevne

på Øverlands Minde onsdag den 23. september kl.18.00. Det er påmeldingsfrist den 20. september, se innbydelsen her Innbydelse stevne 23,9.20 Tidsskjema 23.9.20 Deltakerliste 23.9.