Skip to content
 

Slyngetrening – tilbudet fortsetter

Styret i SFIK vedtok at klubben skal fortsette med å gi tilbud om slyngetrening til utøvere som er minst 16 år kommende utesesong. Tilbudet begrenses til 12 kvelder etter jul. Styret har fastsatt noen kriterier for ordningen.

Kriterier for slyngetrening i SFIK

SFIK tilbyr slyngetrening til utøvere i innesesongen, eller deler av innesesongen, ved å kjøpe denne tjenesten fra et treningssenter, for tiden Spenst. Slyngetreningen er et spesialtilbud som kommer i tillegg til det øvrige treningstilbudet i SFIK som alle medlemmer i klubben kan benytte seg av. Kriteriet er at utøverne fyller 16 år eller mer i året for kommende utesesong (i år f. 1999 eller før), at de deltar regelmessig på øvrige av klubbens treninger med sikte på å delta i konkurranser og har mulighet til å kvalifisere seg til nasjonale mesterskap (UM, Jr.NM, Sr. NM). Antall slynger bestemmer antallet utøvere som kan benytte tilbudet, for tiden 8 slynger. Utøvere fra 16 år og eldre betaler ekstra høy treningsavgift, og det blir derfor ikke aktuelt med egenandel på slyngetreninga. Det utpekes en ansvarlig trener fra SFIK som holder oversikt over utøvere som benytter tilbudet og som har kontakten med Spenst. Det presiseres at det er SFIK som står ansvarlig for tilbudet overfor klubbens utøvere og dekker kostnadene med tilbudet. Erfaringer med tilbudet og behovet for tilbudet evalueres av Sportslig Utvalg etter hver innesesong.