Skip to content
 

Årsmøtet

ble avholdt den 12. februar. Årsberetninger, regnskap og budsjett ble godkjent. Bjørn Ivar Hage og Sidsel Schønberg ble tildelt hedersprisen. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig godkjent, og styret har fra nå av følgende sammensetning: Leder Mette Bakken Eggen, nestleder Arve Forbord (ny), styremedlemmer Magnar Forbord, Åse Slind, Asbjørn Jakobsen og Olaf Lydvo, varamedlem Kjetil Ruud.

Valgkomite for årsmøtet 2016: Eva Buland, leder, Gaute Strand, Jan Petter Bjørnevik. Vara: Roar Hoff.