Skip to content
 

Medlemskontingenter og treningsavgifter

for 2020 er uendret. Medelemskontingenten for enkeltmedlemmer er kr. 250, og for familie kr. 450. Treningsavgiftene er kr. 500, 900 og 1100 pr. år. I vedlagte infoskriv er det gitt mer opplysninger om dette Medlemsregistrering, diverse info