Skip to content
 

ÅRSMØTET

for SFIK avholdes i Fjellhallen (kantina) onsdag den 25. mars kl. 19.00. Vanlige årsmøtesaker og eventuelle forslag blir behandlet. Saksliste og årsberetning vil bli lagt inn på denne sida ca. 1 uke før årsmøtet, eller kan fås ved henvedendelse til Katarina. Eventuelle forslag må leveres styret seinest 10. mars.