Skip to content
 

TRENINGA PÅ STADI0N

Har nå fått melding fra kommunen om at vi får tildelt treningstid på ØM tirsdag og torsdag kl 17.30-19.30, slik vi søkte om. Men det er en del formaliteter som må ordnes før vi kan slippe til, bl.a. skal vi lage en plan for hvordan vi skal sikre at alle smittevernkravene fra Helsedirektoratet blir fulgt opp.

Hvis vi skal få trene i dag, er fristen for å melde inn dette til kommunen nå kl 15, og det går jo ikke! Torsdag denne uka er vel heller ikke så aktuell (Himmelfartsdag). Jeg sender derfor et svar om at vi tar sikte på å starte treningene neste tirsdag (26.mai).
Innen den tid må vi ha samlet oss om en plan som vi kan vise til, sikre at alle trenere har satt seg godt inn i reglene, og at vi har mange nok trenere/voksenpersoner til å følge opp treningene. Det kreves bl.a, at vi sørger for en vakt ved porten slik at ikke andre enn våre egne utøvere får komme inn, og det vil kreve ekstra mannskap til vask/desinfisering av utstyr. Vi (styret) kommer tilbake med nærmere info om hvordan vi gjør dette.

(Det er løpstrening i Sandskogen på mandager og torsdager, samt for 10-13 åringer på fredager, se facebookgruppene)

Hilsen Stig Lien, sportslig leder