Skip to content
 

Treninger i

Fjellhallen for barn/ungdom under 20 år blir nå tillatt igjen, men med følgende retningslinjer som er kommet fra kommunen i to forskjellige meldinger:

 • INGEN syke (eller småtufse) møter til trening.
 • Oppmøte ute. Innslipp 10 min før trening, husk sprite hender innenfor døren. Følg oppmerking i gulv og hold avstand. De som skal trene, må komme samlet, og vil bli sluppet inn samlet. Ytterdører er låst.
 • Gå rett til garderobe for skifte, rutinemessig håndvask osv. Rett til tildelt bane/treningsflate. Sørg for å følge gangmønster slik at man ikke møter lag som går av flata.
 • Ingen publikum/ingen på tribune og vrimle arealer!
 •  Munnbind skal brukes i gangareal da det kan være vanskelig å overholde 1m kravet her. Utgangspunktet skal munnbind også benyttes i hallene, men det kan utøves skjønn under aktivitet om munnbindet forhindrer aktiviteten. Lokalt påbud om munnbind: Personer som er fylt 12 år skal bruke munnbind på offentlig bygg.
 • Arrangør/leietaker (den som rommet er booket på) er ansvarlig for at gjeldende smittevernstiltak blir fulgt (nasjonale eller lokale om lokal tilpassing) og har oversikt over deltakere som å kunne hjelpe med eventuell smittesporing.
 • Følg din særforbunds spesifikke avstands og hygieneregler under aktiviteten. Husk at vi for enkelte arealer/utstyr (bla treningsrom) har spesifikke krav.
 • Fullfør pålagte ekstra renholdsrutiner om det benyttes arealer som krever dette.
 • Avslutt trening til riktig tid (inkl renholdet i deres treningstid). Gå til garderobe for håndvask og skifte.
 • Lag og foreningers trenere og ledere som bor i annen kommune kan behøve å reise til trening eller øvelse i Stjørdal, og barn i Stjørdal må få delta i sin aktivitet selv om den foregår på en arena i en annen kommune. Kommunen anser denne typen reiser som nødvendige, for å bidra til barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi minner bare om at de som må følge eller kjøre barna over kommunegrensene utviser ekstra forsiktighet med tanke på smittevern.
 • Ingen arrangement frem tom 31/1-21.

Vi ønsker velkommen til første treninga som blir fredag den 22. januaar fra kl. 17.30, til kl. 19 for 10-12-åringene og til kl. 19.30 for 13 – 19 åringene.