Skip to content
 

Stjørdalsstafetten

blir arrangert den 14. mai på Midtkiløra i Sona siden Ø.M. er stengt i sommer. Det er påmelødiongsfrist den 9. mai med epost til Bjørn Ivar Hage, se vedlagte innbydelse her Innbydelse 2021 nyeste