Skip to content
 

Årsmøte

vil bli avholdt den 5. mai 2021 kl. 18.00. Dersom vi kan ha et fysisk møte vil vi komme med info om møtelokale seinere. Alternativt blir det et digitalt møte. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styreleder seinest 2 uker før årsmøtet. Saksliste med årsberetninger m.v., samt møtested eller digitalt møte, blir lagt inn her seinest 1 uke før årsmøtet.