Skip to content
 

ÅRSMØTET

blir avholdt i Helsehuset mandag den 14. mars kl.- 18.00. Saksliste finner du her. Årsberetningen vil komme seinere. Saksliste til årsmøte 2022 Her kommer årsberetninga Årsberetning fra styret 2021 Det ble foretatt valg på årsmøtet med gjenvalg av Katariana Sederholm Hoff som styreleder, Eva Bjørnevik som nestleder, Stig Lien, Olaf Lydvo, Berit Meahus og RoarSandodden som styremedlemmer, og Gunnar Weiseth som varamedlem. Styret ble gitt i oppdrag å oppnevne et nytt styremedlem etter Mai Brit.