5. desember 2023

ÆRESMEDLEMSKAP

Jostein Totland har vært medlem i Friidrettsklubben i mange år, og han har gjort en stor innsats for friidretten i over 30 år. Han ble derfor tildelt æresmedlemsskap i klubben i anledning sin 90 årsdag. Begrunnelsen for tildelingen kan ses i vedlagte dokument her Jostein Totland

Det er foretatt tildeling av 4 æresmedlemsskap i klubben hittil. Atle Jørstad i 2008, Olaf Lydvo i 2014, Bjørn Ivar Hage i 2019 og Jostein Totland i 2022. Det er desssuten delt ut en hederspris til følgende personer: Arne Gran og Jostein Totland i 2008, Sidsel Schønberg og Bjørn Ivar Hage i 2014, Stig Lien og Odd A. Rolseth i 2017. Statuttene for æresmedlemsskap og hederspris kan dere se her Æresmedlemskap