ÅRSMØTE

i SFIK ble avholdt den 6. mars. Årsberetningen og regnskapet, samt budsjettet for 2023, ble godkjent. Årsberetningen finner du her Årsberetning fra styret 2022

Forslaget til nye samarbeidsavtale mellom SFIK og I.L. Stjørdals-Blink ble også godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble gjennomgått, og følgende valg ble foretatt:

Det nye styret består av Katarina Sederholm Hoff som leder, Bård Schønberg som nestleder, Roar Sandodden, Berit Mehus, Olaf Lydvo, Gunhild Ligaard og Arild Aagesen som styremedlemmer og Even Husby som varamedlem. Det ble delt ut 2 hederspriser. Magnar Forbord og Katarina Sederholm Hoff ble tildelt hver sin hederspris for sin store innsats for Friidrettsklubben de siste 20 åra. Magnar var dessverre forhindret fra å delta på årsmøtet. Men Katarina fikk sin hederspris overrakt fra nestleder Eva Bjørnevik.