28. september 2023

Egenandeler

Ved deltakelse på nasjonale mesterskap, treningssamlinger og andre stevner hvor klubben har utgifter til reise og overnatting må utøverne betale en egenandel. Utøver, evt. foresatt skal innbetale egenandelen i forkant av det aktuelle arrangementet til klubbens konto (se hjemmesiden). Merk innbetalingen med navn og arrangement. Etter arrangementet informerer lagleder styreleder for økonomi om hvilke utøvere som har deltatt. Satser for egenandeler fastsettes for hvert år. Se regler og satser her