Godtgjøring treningsassistenter

SFIK gir godtgjøring til yngre personer, for eksempel utøvere, som bidrar som treningsassistenter på klubbens ordinære treninger. Styret har fastsatt satsen til 100 kr per utført treningstime. For å få utbetalt beløpet må treningsassistenten oversende liste over dato en har vært trener og antall timer. F. eks. hvis en har assistert på trening i Fjellhallen kl. 17.30-19.00 åtte ganger blir det 8 x 1,5 t = 12 t i alt.