5. desember 2023

Skjema for tilbakebetaling av utlegg

Personer som skal ha refusjon for utgifter på vegne av klubben må dokumentere disse i det vedlagte skjemaet. Utfylt skjema sendes til kasserer sammen med kvitteringer, gjerne skannet på e-post. NB! Word-dokument som lastes ned, lagres og fylles ut.

 

mal-reiseregning