5. desember 2023

Politiattest trenere og oppmenn

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Dette gjelder også i Stjørdal Friidrettsklubb. Den enkelte trener og oppmann må selv sørge for å få politiattest og forevise denne til Sportslig Leder, gjerne scannet og sendt på e-post til: magnar.forbord@bygdeforskning.no. Skjema og mer informasjon finner du på denne siden: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/