28. september 2023

Lov for Stjørdal FIK

Lov for Stjørdal Friidrettsklubb sist revidert på årsmøtet 1.3.2017. Godkjent av Nord-Trøndelag Idrettskrets xx.xx.20xx:

Lov for SFIK 2017-03-01