Skip to content

Medlemskontingent og treningsavgift

Stjørdal Friidrettsklubb (SFIK) er åpen for alle som ønsker å drive friidrett enten det er på toppnivå eller breddenivå. Klubben tilbyr organisert trening for aldersgruppene 10 år og oppover. Klubben er tilsluttet Norges Friidrettsforbund. Hvis du ønsker eller kan tenke deg å starte med friidrett foreslår vi at du møter opp på en av klubbens treninger for å oppleve hvordan det er å trene friidrett, kanskje sammen med en av foreldrene dine eller venner. Eller du eller en av foreldrene dine kan ta kontakt med en av trenerne (se mer om dette under menyvalget Sportslig). I utesesongen (april – september) trener vi på Øverlands Minde. I innesesongen (oktober – april) foregår treningene i Fosslia Fjellhall.

Kanskje blir du så interessert at du kan tenke deg å fortsette med friidrett og etter hvert delta i konkurranser. I utesesongen arrangeres det karusellstevner på ulike baner rundt om i Stjørdalsdalføret. Dette er en fin måte å bli kjent med friidrett på. Ut over dette arrangeres stevner mange andre steder i Trøndelag. Ellers bruker klubben hvert år å delta med mange utøvere på et større nasjonalt stevne. I de senere år har dette vært Veidekke-lekene på Lillehammer nest siste helga i juni.

Hvis du begynner å trene med klubben må du melde deg inn i klubben. Treneren eller oppmannen i din aldersgruppe må da fylle ut Registreringsskjema for utøvere. Utøvere som skal delta i stevner og representere klubben bør være registrert i utøverregisteret og være medlemmer i klubben. Dette er også viktig for å kunne bli registrert for online påmelding til stevner der det er startkontingent (ikke aktuelt for karusellstevner) og for Friidrettskortet som er obligatorisk for utøvere som er 13 år og eldre. Klubben betaler startkontingent såfremt utøveren deltar i stevnet, se mer under menyvalget “Lisens og påmelding”.

Kanskje ser vi deg på trening i SFIK om ikke så lenge? Du er hjertelig velkommen!

Satser for medlemskontingent for 2020:

Enkeltmedlemskap: 250 kroner. Familiemedlemskap: 450 kroner

Satser for treningsavgift for 2020:

Utøvere 10-12 år: 500 kroner. Utøvere 13-15 år: 900 kroner.

Utøvere 16 år og eldre: 1100 kroner.

Utøvere fra andre lag(gjesteutøvere) betaler kr. 250 i tillegg.

Faktura for treningsavgift og medlemskontingent sendes normalt ut i februar.

Faktura for treningsavgift sendes normalt ut i februar.

Faktura for medlemskontingent sendes ut i mars.

NB! Klubben er pålagt å registrere alle sine medlemmer (aktive så vel som passive) i idrettens systemer (KlubbAdmin). For å kunne gjøre dette må vi ha opplysninger om medlemmets fulle navn, kjønn, fødselsdato, postnr. og poststed, helst også mobilnr. og e-post. For medlemsregistrering ta kontakt med klubbens styremedlem for økonomi.