4. mars 2024

Medlemskontingent og treningsavgift

Sist oppdatert: Februar 2024.

Stjørdal Friidrettsklubb (SFIK) er åpen for alle som ønsker å drive friidrett enten det er på toppnivå eller breddenivå. Klubben tilbyr organisert trening for aldersgruppene 10 år og oppover. Klubben er tilsluttet Norges Friidrettsforbund. Hvis du ønsker eller kan tenke deg å starte med friidrett foreslår vi at du møter opp på en av klubbens treninger for å oppleve hvordan det er å trene friidrett, kanskje sammen med en av foreldrene dine eller venner. Eller du eller en av foreldrene dine kan ta kontakt med en av trenerne (se mer om dette under menyvalget Sportslig). I utesesongen (april – september) trener vi på Øverlands Minde. I innesessongen (oktober – april) foregår treningene i Fosslia Fjellhall og i Stjørdalshallen.

Kanskje blir du så interessert at du kan tenke deg å fortsette med friidrett og etter hvert delta i konkurranser. I utesesongen arrangeres det karusellstevner på ulike baner rundt om i Stjørdalsdalføret. Dette er en fin måte å bli kjent med friidrett på. Ut over dette arrangeres stevner mange andre steder i Trøndelag. Ellers bruker klubben hvert år å delta med mange utøvere på et større nasjonalt stevne. I de senere år har dette vært Veidekke-lekene på Lillehammer, men i  2023 blir det Norgeslekene på Jessheim.

Hvis du begynner å trene med klubben (etter en prøveperiode)  må du melde deg inn i klubben. Klubben er pålagt å registrere alle sine medlemmer (aktive så vel som passive) i idrettens systemer (KlubbAdmin). Medlemmer i Stjørdals-Blink i alderen 10 – 12 år kan på grunnlag av en samarbeidsavtale velge å betale en avgift tilsvarende medlemskontingenten i stedet for medlemskontingent.  For å kunne gjøre dette må vi ha opplysninger om navn, kjønn, fødselsdato, postnr. og poststed, samt epostadresse, og helst også mobilnr.  For medlemsregistrering ta kontakt med noen i styret eller  trenere så kan du få utlevert et skjema som kan fylles ut. Alternativt kan du gå inn på sfik.no og fylle ut et registreringsskjema som du finner under ”Om klubben”.  Innmelding via Min idrett er også mulig.

Utøvere som skal delta i stevner og representere klubben bør være registrert i utøverregisteret og være medlemmer i klubben. Dette er også viktig for å kunne foreta påmelding via  isonen.no,   terminlista på www.friidrett.no  eller   www.minidrett.no . Dette praktiseres i BDO-lekene og en del andre store stevner. I en del mindre stevner blir det praktisert påmelding via en epostadresse. Klubben betaler startkontingenten for sine medlemmer.

For utøvere som er 13 år og eldre må det betales en lisensavgift til Friidrettsforbundet, som for 2024 er  på kr. 550, utvidet lisens kr.  1.250 (utvidet forsikringsordning).  Info om lisensordningen finner du her: Lisens (friidrett.no).

Kanskje ser vi deg på trening i SFIK om ikke så lenge? Du er hjertelig velkommen!

Satser for medlemskontingent for 2023:

Enkeltmedlemskap: 250 kroner. Familiemedlemskap: 450 kroner

Satser for treningsavgift fastsatt slik, men er ikke innkrevd siste årene:

Utøvere 10-12 år: 500 kroner. Utøvere 13-15 år: 900 kroner.

Utøvere 16 år og eldre: 1100 kroner.

Utøvere fra andre lag(gjesteutøvere) betaler kr. 250 i tillegg.

Faktura for treningsavgift og medlemskontingent sendes normalt ut i februar.