4. mars 2024

Registreringsskjema utøvere

Utøvere som etter hvert blir med på klubbens treninger må registreres og meldes inn i klubben. Da må følgende registreringsskjema fylles ut av vedkommende utøver:

https://goo.gl/forms/B3mwq5jBOq8zlyq63

 

Utøvere som er medlem av en annen klubb og som ønsker å representere Stjørdal Friidrettsklubb må sende melding om overgang til sin gamle klubb, som hovedregel før årsskiftet. Se regler og skjema her:

http://www.friidrett.no/organisasjon/representasjonsoverganger/Sider/Representasjonsoverganger.aspx