4. mars 2024

Godtgjøring treningsassistenter

SFIK gir godtgjøring til yngre personer, for eksempel utøvere, som bidrar som treningsassistenter på klubbens ordinære treninger. Styret har fastsatt satsen til 200 kr per utført treningstime. For å få utbetalt beløpet må treningsassistenten oversende liste over dato en har vært trener og antall timer. F. eks. hvis en har assistert på trening i Fjellhallen kl. 17.30-19.00 åtte ganger blir det 8 x 1,5 t = 12 t i alt.

Sist oppdatert: 22.02.2024