4. mars 2024

Oppmenn

Etter en revisjon av styrehåndboka og organigrammet i styremøte den 14.6.23 har vi følgende ordning.

Det er en oppmann for 10 – 12 årsgruppa som assisterer styremedlem barneidrett med informasjon om treninger, stevner, stafetter og samlinger. Treneren for 10 – 12 årsgruppa kan også bidra.

Styremedlem idrett og trenere skal ivareta oppmannsordning for 13 år og eldre.  Øvrige styremedlemmer kan bidra. Viktig å legge til rette for gode betingelser for friidrettsutøvere som ønsker å drive friidrett på alle nivåer, både topp og bredde.