Skip to content

Årsmøte

vil bli avholdt den 5. mai 2021 kl. 18.00. Dersom vi kan ha et fysisk møte vil vi komme med info om møtelokale seinere. Alternativt blir det et digitalt møte. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styreleder seinest 2 uker før årsmøtet. Saksliste med årsberetninger m.v., samt møtested eller digitalt møte, blir lagt inn her seinest 1 uke før årsmøtet.

Vårspretten 2021, nye datoer,

er et barneløp for barn til og med 12 år som vi før om åra har arrangert på Øverlands Minde. Siden friidrettsstadionet er stengt p.g.a. anleggsarbeid med utviding til 8 baner, har vi planlagt det 1. løpet i Sandskogen og det 2. løpet på kunstgressbanen, se vedlagte innbydelse som du finner her nnbydelse 2021

Påmelding sendes til olaf.lydvo@gmail.com med navn, fødselsår og klubb på deltaker, samt navn på voksenperson. Regner med at vi ta i mot påmelding for 100 barn + en voksenperson pr. barn

Påmeldingsfristen er den 22. mai. Vi tar ikke i mot påmeldinger løpsdagen slik vi har gjort før. Og påmeldingen gjelder for begge løpene.

Stevnedatoer

for friidrettsstevner i Stjørdalsområdet finner du her Stevnedatoer 2021 . Det blir ingen stevner på Øverlands Minde før den 1,9. siden banen ikke blir ferdigstilt før den datoen. Noen stevner er derfor flyttet til nye arenaer, og noen er flyttet til ny dato i september.

Stjørdalsstafetten

blir arrangert den 14. mai på Midtkiløra i Sona siden Ø.M. er stengt i sommer. Det er påmelødiongsfrist den 10. mai med epost til Bjørn Ivar Hage, se vedlagte innbydelse her Innbydelse 2021

Vårspretten

et løpsarrangement over 2 dager for barn til og med 12 år. 1. løpet er planlagt den 21. april, og 2. løpet den 5. mai, se vedlagte innbydelse her Innbydelse 2021

Friidrettens Dag

som var planalgt den 12. mars må dessverre utsettes p.g.a. smittevernsreglene.

BDO-lekene 2021

må utsettes til september på grunn av forsinkelse i anleggsarbeidet. Ny dato er 18. og 19. september. Vi ønsker velkommen til et nytt friidrettsstadioon med 8 løpebaner, nytt diskos/sleggebur og nytt tribuneanlegg. Påmeldingsfristen er satt til 14. september, se vedlagte innbydelse her Innbydelse BDO 2021

Nybrottkarusellen 2021

starter med 1. løpet den 16. juni, 2. løpet den 18. august, 3. løpet den 8. september og 4. løpet den 6. oktober. Påmeldingsfristen er satt til den 10. juni ved innbetaling til konto 4465-06.02568. Det er kun påmelding til hele karusellen, ikke mulig med påmelding til enkeltløp, se Innbydelse 2021

KLUBBJAKKENE

våre har hittil hatt 3 sponsorloger. Vi har nå oppnådd profileringsavtale med 3 nye bedrifter, BDO, Glava og Intersport. Vi må derfor trykke de nye sponsorlogoene på gamle klubbjakker som fortsatt er i bruk. Alle som har de gamle jakkene må levere disse inn til Intersport Hell senteret innen 1. mars. Jakkene må være nyvasket. Klubben tar alle kostnadene med nye trykk. For de som vil bestille nye klubbjakker eller andre klubbklær gjøres det også på Intersport på Hell. De nye jakkene koster rundt 500,- Klubben arrangere foreløpig ingen felles handlekveld på grunn av koronasituasjonen. Men ved kjøp av ordinære varer (ikke våpen, ammunisjon eller tilbudsvarer) vil våre medlemmer få 20 % rabatt.

Dommerkurs i 2021

er veldig aktuelt med sikte på Hoved-NM i 2022 som Stjørdalsalliansen skal arrangere. Der kreves det mange dommere. Dommerutvalget har derfor kommet med et tilbud til kretsdommer- og forbundsdommerkurs. Begge disse kursene blir gjennomført med bare 2 kurskvelder etter at kursdeltakerne har gjennomført et E-læringsprogram via internett. Den første kurskvelden blir den 17. mars for begge kursene, så det blir god tid til å gjennomføre E-læringsprogramet før den 17. mars. Påmelding eller spørsmål retttes til Are Breimo som er dommerinstruktør, tlf. 92610624 eller epost are.breimo@gmail.com, Se vedlagte kursinvitasjon her Kretsdommer- og forbundsdommerkurs 2021