Skip to content
 

Lisens 2013

Til alle utøvere 13 år og eldre.

De av dere som har planer om å delta på stevner i sommer MÅ ha betalt lisens. Det er viktig.  Dere kan bli nektet å delta hvis den ikke er betalt.  Har dere behov for hjelp til å ordne dette tar dere kontakt enten med undertegnede eller Ivar Morten Hansen.  Telefonnr og mailadresse  finner dere på vår hjemmeside.

Anne Marit Heggem