Logo SFIK
sfik-gjengen

Velkommen til årsmøtet

Mandag 11. mars kl. 18.00 i Helsehuset, 4. etasje.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen
 4. Årsmeldinger fra:
  • Styret
  • Arrangement
  • Idrett/Sportslig
  • Marked/sponsor
  • Regnskap
 5. Regnskap og revisjonsberetning.
 6. Eventuelle forslag. Ingen mottatt
 7. Medlemskontingenten foreslås endret til 300/500
 8. Budsjett for 2024.
 9. Organisasjonsplanen foreslås uendret.
 10. Valg. Valgkomiteens forslag presenteres.
 11. Utdeling av utmerkelser/oppmerksomheter.
 12. Avslutning.

Styret ønsker velkommen til årsmøtet.

Betalende medlemmer fra 15 år og over har møterett og stemmerett.

Styret

Dokumenter
Årsberetningen 2023

Tidligere nyhetssak
2 / 3
Nyere nyhetssak